News/Notices:

स्नातकतह प्रथम वर्षको परीक्षा तालिका प्रकाशित

2019-Jul-24

single

स्नातकतह प्रथम वर्षको परीक्षा तालिका प्रकाशित, 
परीक्षा २०७६ भाद्र २० गते देखि
समय दिउसो १२ बजे देखि ३ बजे सम्म

;